Projekt pn. „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! – Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry” RPLD.10.03.02-10-A001/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, FUNDACJĄ NU-MED oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Ujeździe.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 18-64 lat poprzez udział 1530 os. (765 kobiet, 765 mężczyzn) w badaniach profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania czerniaka i innych nowotw. skóry do 31 października 2023r.

Projekt jest odpowiedzią na bariery w dostępie do profilaktyki nowotw. skóry – działania koncentrują się na obszarach wiejskich. Przełoży się to na wyrównanie szans w dostępie do badań profilaktycznych – osoby z mniejszych miejscowości będą miały łatwiejszy dostęp do badań.

Do badań profilaktycznych (konsultacja dermatologiczna z badaniem dermatoskopowym) zachęcane będą osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. W szczególności są to osoby z nietypowymi znamionami na skórze, dużą liczbą pieprzyków, o jasnej karnacji, z rodzinną historią zachorowań na czerniaka, spędzające dużo czasu na słońcu (pracujący w branży budowlanej, drogowej czy rolnictwie), a także osoby korzystające z solariów oraz osoby, które w dzieciństwie doznały oparzeń słonecznych.

Najważniejsze zadania w proj. są związane ze wzrostem świadomości społecznej na temat profilaktyki nowotworów skóry – mają uświadamiać jak ważna jest kontrola i samobadanie znamion, stosowanie filtrów UV, unikanie czynników ryzyka.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne skierowane do lekarzy POZ (kurs dermatoskopowy), a także pracowników branży beauty i rehabilitantów (szkolenia z zakresu profilaktyki nowotw. skóry). Nawiązana zostanie także współpraca z min. 12 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które realizują świadczenia dla grupy osób, do której adresowana jest oferta badań profilaktycznych. Personel medyczny POZ będzie miał możliwość kwalifikowania pacjentów z grupy wiekowej 18-39 lat do udziału w projekcie.

Głównym rezultatem projektu będzie udział w programie profilaktycznym 1530 os., w tym min. 612 os. pow. 50 roku życia. Realizacja założeń projektu pozwoli zatem na wdrożenie programu zdrowotnego, który będzie miał wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

W związku z realizacją projektu, osoby które znajdują się w grupie docelowej (osoby w wieku 18-64 lat, które mieszkają w woj. łódzkim) mają zagwarantowane:

konsultację dermatologiczną z badaniem dermatoskopowym (osoby w wieku 40-64 lat)

konsultację u lekarza internisty (w POZ) oraz – w przypadku zakwalifikowania do programu – konsultację dermatologiczną z badaniem dermatoskopowym (osoby w wieku 18-39 lat)

zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transport publiczny)

zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (samochód prywatny).

Programem nie mogą zostać objęte osoby, które:

– mają już zdiagnozowany nowotw. złośliwy skóry,

– uczestniczyły w „Programie ABCDE samokontroli znamion”,

– uczestniczyły w innym projekcie w ramach Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców woj. łódzkiego,

– w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały dermatoskopię znamion całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ.

Dofinansowanie projektu z UE: 470 241,25 zł

Łączna wartość projektu: 553 225 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2022r. do 31 października 2023r.

Informacje o programie: tel. 516 210 326 lub (44) 786 81 49

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35