44 786 81 49 fundacja@nu-med.pl Pn. - Pt: 8.00-16.00

O nas

O nas - jak pomagamy?

Fundacja NU-MED jest organizacją pożytku publicznego. Działalność rozpoczęła w 2017 r.

TAK ZACZYNALIŚMY

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w szczególności w zakresie chorób onkologicznych. Fundacja pomaga pacjentom leczonym na choroby nowotworowe, wspiera bliskich pacjentów, promuje profilaktykę. Organizacja blisko współpracuje z czterema szpitalami onkologicznymi Grupy NU-MED (Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED. w Katowicach, NU-MED. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu sp. z o.o., NU-MED GRUPA S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu). Wszystkie te placówki przyjmują rocznie ponad 20 tys. pacjentów, którym oferowane jest leczenie w zakresie radioterapii i chemioterapii, finansowane przez NFZ. Wspólnie z samorządami Fundacja realizuje projekty prozdrowotne na rzecz lokalnych społeczności.

Jak pomagamy?

1-Pomagamy kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze  – środki finansowe zabrane podczas akcji TNIESZ, BO WIESZ przeznaczamy na dofinansowanie do zakupu peruk oraz protez piersi.

2-Podnosimy poziom świadomości zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, osób w wieku aktywności  zawodowej oraz seniorów.

3-Angażujemy się w propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu, zachęcamy i motywujemy do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

4-Promujemy aktywność fizyczną. Stawiamy sobie ambitne wyzwania sportowe i łączymy je z pozyskiwaniem środków na realizację  celów statutowych.  Angażujemy w działania samorządy gmin i powiatów oraz placówki ochrony zdrowia.

5-Pomagamy osobom niesamodzielnym zamieszkałym w powiecie tomaszowskim, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

6-Pomagamy pacjentom ze zdiagnozowaną  chorobą nowotworową, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wiemy ile bezradności i strachu wywołuje sytuacja, gdy brakuje funduszy na badania i leczenie, od których zależy życie i zdrowie.

Dotychczas udzieliliśmy wsparcia 118 osobom – Podopiecznym Fundacji na łączną kwotę 828 705,84 zł. Nasi współpracownicy – wolontariusze uczestniczą w realizacji 4 regionalnych programów profilaktycznych.

Środki, które zostały przeznaczone na działania pomocowe pochodziły głównie z darowizn, jakie zostały wpłacone na rzecz konkretnych osób - Podopiecznych Fundacji a także grantów przyznanych na realizację projektów Fundacji.

W 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, co daje nowe możliwości pozyskiwania środków na cele społeczne - projekty prozdrowotne oraz realizację wsparcia na rzecz Podopiecznych.

Wspieraj działania Fundacji NU-MED przekazując 1.5% podatku. Szczegóły TUTAJ

 

Skip to content