Angażujemy  się w propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu, zachęcamy i motywujemy do regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Wolontariusze Fundacji współpracują w zakresie opracowania programów profilaktycznych kierowanych do wybranych grup osób narażonych na zachorowanie. Przy udziale wolontariuszy Fundacji powstały programy profilaktyczne „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny…