Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” nr RPLD.09.02.01-10-C002/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 FUNDACJA NU-MED informuje, że zgodnie z obowiązkiem zachowania trwałości rezultatów projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” nr RPLD.09.02.01-10-C002/17 wynikających z zawartej umowy o dofinasowanie projektu spełnia instytucjonalną gotowość do realizowania usług…