Angażujemy  się w propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu, zachęcamy i motywujemy do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.
Wolontariusze Fundacji współpracują w zakresie opracowania programów profilaktycznych kierowanych do wybranych grup osób narażonych na zachorowanie. Przy udziale wolontariuszy Fundacji powstały programy profilaktyczne „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „SĄSIADKO, ZBADAJ SIĘ TAK JAK JA! – Program Profilaktyki Raka Piersi”, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i są obecnie w fazie realizacji. W ramach obu projektów zostanie przebadanych łącznie ponad 7 tys. osób, a budżet przyznany na realizację obu programów wynosi  2 851 181 zł.
Fundacja organizuje też cykliczne akcje profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem czerniaka i innych nowotworów skóry. Działania polegają na edukacji w zakresie czynników ryzyka zachorowania na nowotwory skóry oraz badaniach dermatoskopowych. W przypadku znamienia, które  budzi niepokój onkologiczny, lekarz kieruje pacjenta na zabieg usunięcia zmiany. O rozpoznaniu czerniaka złośliwego decyduje wynik badania histopatologicznego całej wyciętej zmiany barwnikowej. W przypadku rozpoznania czerniaka, pacjent kierowany jest do specjalistycznego ośrodka, gdzie wdrażane jest leczenie onkologiczne.
Od 1 czerwca 2022 r. Fundacja realizuje projekt pn. „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! – Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry” RPLD.10.03.02-10-A001/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, FUNDACJĄ NU-MED oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Ujeździe.