Fundacja Nu-Med oraz Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med otrzymali tytuł laureata Konkursu Kreatywności Społecznej w kategorii „Partnerstwo społeczne 2023”.
Celem Konkursu była promocja społecznego zaangażowania i aktywności mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, promocja akcji i programów społecznych, które zostały zrealizowane z udziałem organizacji pozarządowych, społecznych grup nieformalnych oraz niezrzeszonych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
Fundacja Nu-Med w partnerstwie ze Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym Nu-Med od lipca 2022 realizuje regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! Dzięki temu udało nam się przebadać ponad 1000 osób z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI w dniu 19 sierpnia 2023 r. na terenie „Tomaszowskich Błoni” przy ul. Strzeleckiej.