NU-MED Centrum  Diagnostyki  i  Terapii  Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim realizuje bezpłatne badania w ramach  „Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”. Pacjenci   mogą   skorzystać   z  dwóch  konsultacji   lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe  badanie tomografem  komputerowym (LDCT) klatki piersiowej.

Z oferty mogą skorzystać osoby  w wieku 55  – 80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą, od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

Rejestracja pod  numerem  telefonu  (44)  786  81  00,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  7.30  – 18.00. Konsultacje pulmonologiczne odbywają się w środy i piątki w godz. 15.00  – 19 .00, a konsultacje torakochirurgiczne we wtorki w godz. 15.00  – 19 .00. Termin wizyty jest uzależniony od kolejności zapisów. Program w całości finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Z oferty można skorzystać do końca listopada 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych.