5 października otwarte zostało Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych. Partnerem Projektu tomaszowskiego samorządu jest Fundacja NU-MED. Zakres działania Fundacji w ramach Projektu to usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niesamodzielnych oraz wsparcie edukacyjne w zakresach m.in. profilaktyki zdrowotnej, dietetyki, opieki pielęgniarskiej, psychoonkologii a także ratownictwa medycznego.

Siedzibą TCUS jest wyremontowany obiekt przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim, dotychczasowa siedziba ośrodka „Przyjaźń”